Det lille løft med den store betydning

Dronebilleder er en herlig ting: Både til at se tingene helt fra oven – men ofte er det bare et lille løft, der skal til, for at skabe en visuel effekt og et godt overblik. Eksempelvis som på dette foto fra Rungsted Havn.

Foto – Intet indhold

At tænke i billeder

I en verden fyld med billeder er der endnu mere grund til at tænke over billederne, der bruges. Uanset om det er til en hjemmeside, sociale medier, en præsentation, en intern information, en tryksag eller en pressemeddelelse.

Vi har øvet os i at få tekst og billeder til at spille sammen, så budskabet forstærkes. Det er ofte illustrationen, der får modtageren til at få lyst til at læse budskabet og til at huske det. Som du kan se i illustrationen herunder, så kan vi også tænke i billeder uden brug af ret mange ord.

Og vi kommer med bud på dén løsning, som passer bedst til opgaven. Derfor arbejder vi med alt fra pressefoto og tegninger over muntre tegnefilm til korte videoklip videre over traditionelle, filmede videoindslag til længere tv-programmer.

Håndværket er i orden og vi kan tænke i billeder – få en snak med os om mulighederne.

Du kan også tage en rundtur i galleriet.

Mange vil gerne have internet, mobiltelefon og tv i båd, campingvogn og sommerhus. Sat-Com bad os i 2017 lave brugsanvisningerne på en overskuelig måde til brug i flere lande uden behov for tekstoversættelse. Med hjælp fra tegneren Poul Carlsen gjorde vi det enkelt og visuelt.

Hage & Madsen

Vi kender det til hudløshed: Budskaberne er iklædt ord, tal og grafer og bliver præsenteret på PowerPoint.

Men når ordene i stedet kombineres med humor og tegninger – der skabes i nuet og bliver til for øjnene af tilhørerne – bliver budskaberne levende på en helt, helt anden måde. Man både husker og tænker med en skærpet opmærksomhed når man smiler og har en glad fornemmelse i maven.

Nærværende og vedkommende

Når Jens Hage og Erling Madsen rykker ud med tegne- og talegaver bliver firmaets konferencer, workshop, kundearrangementer, strategi- eller kick-offmøder langt mere nærværende og vedkommende.

Erling Madsen kan som moderator eller toastmaster kæde indslag sammen, stille afklarende spørgsmål og trække budskaberne og pointerne frem, så fokus fastholdes.

Live-tegninger gør det meget sjovere

Graphic Facilitation hedder denne form for live-tegninger, som gør det hele meget sjovere og mere intenst.  Jens Hage har arbejdet professionelt med denne formidlingsform over hele verden i snart ti år – såvel i store internationale organisationer, som små og store offentlige og private virksomheder i Danmark.

Behold tegningerne som herligt minde

Undervejs falder der som regel altid nogle glade karikaturer af i farten – venlige profiler, som deltagerne kan tage med hjem som et herligt minde.

Alle tegningerne affotograferes på stedet og fremsendes efterfølgende som jpg-filer, der frit kan benyttes i dokumentationen af mødet. Alt originalmateriale efterlades til kunden, som frit og ubegrænset kan anvende alle tegningerne.

Skræddersyet show

Det er ikke en hyldevare, men et show, som sættes sammen, så det passer til dit behov. Tag en snak med Erling Madsen om hvordan dit arrangement kan gøres mere levende og sjovere.

Mad & vin – altid værd at snakke om

Mad og vin er nok – næst efter vejret – noget af dét, der tales mest om.

Kigger vi på tv-oversigterne fylder madprogrammer efterhånden ganske meget verden over, og det skyldes den store interesse.

ajour leverer også gerne tekst, foto og video om mad – og vi spænder vidt fra sjove baggrundshistorier over reportager til interview og tendensartikler. Vi kan da også levere en opskrift i ny og næ.

2017: »Bornholm kommer til Hillerød«, hvor 30 fødevareproducenter – her Svaneke Brød – og kunsthåndværkere gav smags- og synsoplevelser i FrederiksborgCentret. ajour stod for pressearbejdet.

Moderator og toastmaster – prikken over i’et

Simultantegner Jens Hage med mottoet »Havd der kan tænkes kan tegnes«.

Spontantegner Jens Hage med mottoet »Hvad der kan tænkes kan tegnes« – kan kombineres med Erling Madsen som moderator. (Foto: Jesper Alstrøm).

Et orkester uden dirigent er set. Men det vil ofte være dirigenten, der er prikken over i’et, som løfter oplevelsen – uden at stjæle billedet helt fra orkestret.

I masser af forsamlinger vil det også være en god idé at bruge en moderator eller toastmaster, som kan få programmet til at glide, kan følge op med uddybende spørgsmål og i den sidste ende sikre fokus på dét, der er det væsentlige.

Erfaringen viser, at hvis det tillige gøres med humor skaber det en god stemning.

Erling Madsen rykker meget gerne ud i selskab med tegneren Jens Hage, der simultantegner undervejs, så budskaberne endnu bedre huskes – se mere hér

Video og tv – stærke virkemidler

Levende billeder i form af tv og video er den måde, de fleste mennesker bedst opfatter og husker et budskab på.

Hvad med at præsentere nye produkter eller interview med medarbejdere på hjemmesiden, så den bliver mere levende og spændende? Eller få en frisk firmapræsentation som kan vises på udstillinger samt distribueres til kunder og potentielle kunder?

Ikke mindst internettet – både hjemmesider og sociale medier – er fremragende steder at gøre sig synlig med levende billeder. Vi laver traditionelle, filmede videoindslag eller muntre tegnefilm – læs mere om tegnefilm hér.

Med masser af tv-produktioner som ballast, kan vi hjælpe med at få budskabet ud i klart billedsprog. Det kan eksempelvis også være en visualisering af firmaets nye strategi til brug på medarbejdermøder, præsentationen på et pressemøde, oplæg til kick-off eller et morsomt indslag på YouTube.

En videoproduktion betyder ikke nødvendigvis et langstrakt og dyrt forløb. Også hér kan det gøres enkelt.

Anne-Mai Madsen interviewes af Erling Madsen til De Danske Skytteforeningers 150 års jubilæumsfilm.

Anne-Mai Madsen interviewes af Erling Madsen til De Danske Skytteforeningers 150 års jubilæumsfilm i 2011. Th. tv-fotograf Palle Hansen. (Foto: Jakob Grønbæk).

Redaktion – vi har en sikker hånd

Er dit behov en person, som med sikker hånd skal stå for redaktionen, så kvaliteten er i top samtidig med at tidsplan og budget overholdes, er ajour pressebureau også en god partner.

Opgavens omfang kan spænde fra en beskeden brochure over et personaleblad/magasin/avis og en årsberetning til en bog. Igen betyder vores fleksibilitet, at du kan købe en del af opgaven, hvis din egen organisation eller andre samarbejdspartnere også skal bidrage, eller vælge at lade os stå for det hele. Så skal du »kun« bruge tid på at medvirke til en aftale om indholdet og godkende de færdige sider.

ajour samarbejder med grafikere, illustratorer og trykkerier, så kreativitet og kvalitet naturligvis er i top.

Kriseberedskab og krisestyring

Krisestyring og det forebyggende arbejde med kriseberedskab og bestræbelser på at kortlægge mulige risici er noget, mange kommunikationsfolk har læst om og set beskrevet i lærebøger.

Erling Madsen har gennem årene samlet meget stor praktisk erfaring med at forebygge og styre kriser.

Erfaringen er, at ganske mange virksomheder og organisationer undlader at vurdere, hvor noget kan gå galt – og derfor står de uforberedte, den dag det går galt. Og der kan være mange interessenter med forskellige dagsordener: Pressen, forbrugerne og myndigheder – ligesom medarbejdere, kunder, leverandører og samarbejdspartnere typisk skal orienteres.

Med internettet, Facebook og Twitter er der kommet yderligere en facet med; en facet, der gør det muligt at sprede (usande) oplysninger om en virksomhed uden at den kan kontrollere/korrigere – og disse informationer ligger i noget nær evighed på nettet, så selv mange år efter kan virksomheden komme ud for at skulle forholde sig til useriøs kritik!

Det stiller helt nye krav til virksomheder/organisationer. Der er derfor mere end nogensinde brug for at have gjort hjemmearbejdet i tide. Det stiller ikke blot krav til kommunikationen, men til hele organisationens måde at arbejde på.

KommunikationsTjek

Knopskydning er givet den mest anvendte metode når kommunikationskanaler implementeres. Og det bliver ikke nemmere af, at ansvaret kan være placeret i forskellige afdelinger: HR, Kommunikation, Marketing, IT som de typiske.

Risikoen er at der mangler sammenhæng og synergi i dét, der foregår. Der kan være elementer, som ikke udnyttes og væsentlige detaljer kan nemt overses, ligesom det teknologiske udvikling hele tiden bringer nye muligheder frem.

Er der en logisk sammenhæng mellem organisationens vision/mission og kommunikationen? Er sammenhængen tjekket for nylig?

Når vi taler om branding og intern/ekstern kommunikation, så er det vigtigt at se det hele i helikopterperspektiv – og hér er det en fordel at lade nogle komme ude fra  med nye øjne. Derfor tilbyder vi at give virksomheden eller organisationen et KommunikationsTjek, der giver anvisning på hvor der kan sættes ind. Så kan I i ro og mag finde ud af, hvor der skal følges op, hvor I selv vil gøre det og hvor vi skal give en hånd med.

Vi nøjes ikke med at kigge på hjemmeside, pressemeddelelser og andre skriftlige former for kommunikation: Vi ser også på den fysiske indretning af receptionen, om faciliteterne i telefonisystemet udnyttes optimalt, om kundeservice/hotline fungerer.

Det er vigtigt, at der er en sammenhæng i budskaberne og at alle platformes styrker udnyttes. Vores erfaring er, at knopskydning og daglig travlhed gør, at i mange firmaer og organisationer halter den konsekvente kommunikation.

Vi tilbyder KommunikationsTjek i 3 grundpakker til fast pris – med mulighed for udvidelser. Et KommunikationsTjek giver et overskueligt billede af hvordan jeres kommunikation er i dag og hvor den kan flytte sig i morgen. I får nogle ideer til, hvor og hvordan der kan forbedres. Kort sagt: Hvordan kommunikationen kan være med til at binde tanker, visioner, forcer og handlinger sammen.

Vi kan også skrue et underholdende og informativt temaprogram sammen, hvor eksempelvis resultaterne af et KommunikationsTjek præsenteres og der gives oplæg til, hvordan virksomheden i fremtiden vil arbejde med kommunikationen.