Årsrapporten – det store visitkort

Åsrapport fra Rockwool Fonden 2006 - en af mange, ajour har stået bag.

Årsrapport fra Rockwool Fonden 2006 – en af mange, ajour har stået bag.

En årsrapport er et stort visitkort, som i et helt år kan bruges som imageskabende, informativ pr for virksomheden. Og efterfølgende have historisk værdi som opslagsværk. Der er derfor al mulig grund til at gøre sig umage med den; tænke over, hvordan den bedst vil opfylde virksomhedens/organisationens behov.

Teknologien gør det i dag muligt at kombinere eksempelvis en trykt udgave med en digital version med videoklip på hjemmesiden. Eller kun at vælge én af løsningerne. Indhold fra årsrapporten kan også »hives ud« og bruges i andre sammenhænge så der opstår synergi.

Vi kan rådgive dig om, hvad der vil være smartest for dig – og vi kan bidrage med dele af indholdet eller stå for hele produktionen. Vi gør dét, der er nemmest for dig og bedst passer til din organisation.