Kriseberedskab og krisestyring

Krisestyring og det forebyggende arbejde med kriseberedskab og bestræbelser på at kortlægge mulige risici er noget, mange kommunikationsfolk har læst om og set beskrevet i lærebøger.

Erling Madsen har gennem årene samlet meget stor praktisk erfaring med at forebygge og styre kriser.

Erfaringen er, at ganske mange virksomheder og organisationer undlader at vurdere, hvor noget kan gå galt – og derfor står de uforberedte, den dag det går galt. Og der kan være mange interessenter med forskellige dagsordener: Pressen, forbrugerne og myndigheder – ligesom medarbejdere, kunder, leverandører og samarbejdspartnere typisk skal orienteres.

Med internettet, Facebook og Twitter er der kommet yderligere en facet med; en facet, der gør det muligt at sprede (usande) oplysninger om en virksomhed uden at den kan kontrollere/korrigere – og disse informationer ligger i noget nær evighed på nettet, så selv mange år efter kan virksomheden komme ud for at skulle forholde sig til useriøs kritik!

Det stiller helt nye krav til virksomheder/organisationer. Der er derfor mere end nogensinde brug for at have gjort hjemmearbejdet i tide. Det stiller ikke blot krav til kommunikationen, men til hele organisationens måde at arbejde på.