Intern kommunikation og vigtige ambassadører

Medarbejderne er de vigtigste ambassadører for din virksomhed. De fortjener derfor at være godt orienteret om hvad der sker – både for at de kan passe arbejdet ordentlig, være engagerede og hvis de møder naboen over hækken, og naboen har set eller læst noget om din virksomhed i medierne.

Mængden af information gør, at der internt i enhver virksomhed er brug for struktureret, bearbejdet information til medarbejderne: Nogle skal »tygge« de væsentlige/sjove/anderledes historier, så de præsenteres læsbare. Det er ikke nok at den administrerende direktør sender et nyhedsbrev ud med »den nålestribede« version af sandheden – medarbejderne skal inddrages i historierne.

Tiden kræver hurtige ændringer og det stiller meget store krav til hurtig og overskuelig information af medarbejderne, så de hele tiden ved, hvor firmaet er på vej hen.

Der skal ikke skydes med spredehagl men via systematisk, målrettet indsats, hvor forskellige platforme tages i brug, skal medarbejderne hele tiden have informationer der medvirker til at give dem overblikket.

Det er temmelig væsentligt at der et nogle som har ejerskab af den interne information og måden den formidles på. Og frem for alt at alle de kanaler, der findes, bruges bevidst og systematisk: Intranet, personaleblad, sms, telefonisystem, e-mail, plakater, medarbejdermøder, nyhedsbreve, videokonference etc.