Nyhedsbreve – en guldgrube af viden

De fleste af os kan godt lide at følge med og være opdaterede – og vi vil også gerne overraskes med nyttig viden, vi kan bruge – uden at vi vidste, vi savnede den.

Formen skal være kort og overskuelig.

Hér kommer nyhedsbrevet ind som et vigtigt kort på din kommunikationshånd.

Al erfaring viser, at dét at nyhedsbrevet havner i indbakken med fængende billeder og overskrifter i en kort og overskuelig form gør, at det fluks bliver læst.

Og du har også mulighed for at lægge videoklip ind, ligesom du kan hente en masse statistik, der dokumenterer, hvem der læser nyhedsbrevet, hvornår de gør det etc.

Du kan også linke til din hjemmeside og SoMe, så du får trafik.

Vigtigt for kunder og medarbejdere
Der er 2 primære målgrupper:

Nyhedsbrevets mange styrker

Hvad er det et nyhedsbrev kan? Det giver først og fremmest et hurtigt overblik. Derfor et det et vigtigt element i kommunikationsstrategien.

Mængden af information gør, at der internt i enhver virksomhed er brug for struktureret, bearbejdet information til medarbejderne: Nogle skal »tygge« de væsentlige/sjove/anderledes historier, så de præsenteres læsbare. Det er ikke nok at den administrerende direktør sender en mail ud med »den nålestribede« version af sandheden – medarbejderne skal inddrages i historierne.

Tiden kræver hurtige ændringer og det stiller meget store krav til hurtig og overskuelig information af medarbejderne, så de hele tiden ved, hvor firmaet er på vej hen. De skal bevare fokus på målet.

Derfor er nyhedsbrevet også et vigtigt og vægtigt indslag i den interne kommunikation.

Samler information så den er nem at (gen)finde

Ydermere bør nyhedsbreve samles på hjemmeside/intranet: På den måde virker de også som en informationsdatabase, der er nem at slå op i – og ikke så flygtig som informationer, der er sendt ud fordelt på tusindvis af mail.

Du sætter penge ind på goodwillkontoen En ikke uvæsentlig sidegevinst er, at når du løbende fortæller om dét, virksomheden gør og kan, så sætter du også penge ind på goodwill-kontoen.

Det er guld værd, hvis du en dag kommer i en krise. Med den adfærd, mange udviser på SoMe kan et surt indlæg – hvor uretfærdig det så end er – hurtigt skabe en krise, hvor det er godt at have opbygget et positivt billede, ligesom det kan gøre, at der er eksterne ambassadører, som går ind og forsvarer firmaet.

Kontakt ajour pressebureau og hør, hvordan vi kan hjælpe dig.