Video og tv – stærke virkemidler

Levende billeder i form af tv og video er den måde, de fleste mennesker bedst opfatter og husker et budskab på.

Hvad med at præsentere nye produkter eller interview med medarbejdere på hjemmesiden, så den bliver mere levende og spændende? Eller få en frisk firmapræsentation som kan vises på udstillinger samt distribueres til kunder og potentielle kunder?

Ikke mindst internettet – både hjemmesider og sociale medier – er fremragende steder at gøre sig synlig med levende billeder. Vi laver traditionelle, filmede videoindslag eller muntre tegnefilm – læs mere om tegnefilm hér.

Med masser af tv-produktioner som ballast, kan vi hjælpe med at få budskabet ud i klart billedsprog. Det kan eksempelvis også være en visualisering af firmaets nye strategi til brug på medarbejdermøder, præsentationen på et pressemøde, oplæg til kick-off eller et morsomt indslag på YouTube.

En videoproduktion betyder ikke nødvendigvis et langstrakt og dyrt forløb. Også hér kan det gøres enkelt.

Anne-Mai Madsen interviewes af Erling Madsen til De Danske Skytteforeningers 150 års jubilæumsfilm.

Anne-Mai Madsen interviewes af Erling Madsen til De Danske Skytteforeningers 150 års jubilæumsfilm i 2011. Th. tv-fotograf Palle Hansen. (Foto: Jakob Grønbæk).